Wie zichzelf kent, zal ook anderen makkelijker begrijpen

Type onderzoek

Misschien weet je even helemaal niet hoe je verder moet en ook niet in welke richting je moet denken. Of misschien heb je een sterk vermoeden wat er aan de hand is en wil je zekerheid. Bij Praktijk De Groeisleutel worden er verschillende onderzoeken aangeboden, die passen bij verschillende situaties. 

Type onderzoek

Optie 1: Intelligentieonderzoek

Bij sommige kinderen is het niet nodig om breed te onderzoeken, maar is het voldoende om zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten. Dan volstaat het om een onderzoek af te nemen waarbij het kind een intelligentietest maakt. Tijdens het maken, worden de werk- en leerstrategieën van het kind geobserveerd en ook wordt er ook gekeken naar de werkhouding en de mindset. In combinatie met de intake-informatie levert dit een goed beeld op van wat dit kind nodig heeft op met name cognitief en didactisch gebied.

Het kind zelf komt in dit geval één dagdeel en doet dan een intelligentietest. Intakegesprek, nagesprek en verslag zijn inbegrepen.

Optie 2: Begaafdheidsonderzoek

Bij andere kinderen spelen er vragen op meer gebieden dan alleen het gebied van intelligentie. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat de hulpvraag of zorg precies is en daar wordt het onderzoek op aangepast. Er is dus geen ‘standaardpakket’ aan testjes. Waar het om gaat is: wat heeft dit kind nodig? Hierdoor ontstaat een breder beeld van (de ontwikkeling van) het kind en wat er nodig is.

Het kind komt twee dagdelen. De eerste keer wordt de intelligentietest gemaakt, waarbij uiteraard ook in dit geval gekeken wordt naar strategieën, mindset en werkhouding. De tweede keer worden andere aspecten onderzocht. Intakegesprek, nagesprek en verslag zijn inbegrepen.

Optie 3: Begaafdheidsonderzoek met kindverslag

Gelijk aan het begaafdheidsonderzoek, maar de ouders krijgen naast het onderzoeksverslag een kort verslag met daarin uitleg voor het kind zelf.

Optie 4: Jonge kinderen

Peuters testen is vaak nog niet zo zinvol. Jonge kinderen ontwikkelen nog sterk in sprongen waardoor een testscore niet zo veelzeggend is. Ook is hun medewerking aan onderzoek meestal nog wat onvoorspelbaar. Toch kunnen ouders van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong al met heel wat vragen en zorgen zitten. Ouderbegeleiding kan dan helpend zijn, en eventueel is het mogelijk om een observatie van het kind te doen, bijvoorbeeld thuis of op een peuterspeelzaal. Bij De Groeisleutel doen we in principe intelligentieonderzoek vanaf ongeveer 4 jaar. Voor die tijd is wel handelingsgerichte diagnostiek mogelijk, hier wordt in overleg met ouders een individueel plan voor gemaakt. Neem even contact op om over de mogelijkheden te overleggen. 

Optie 5: Intelligentie volwassene

Bij De Groeisleutel kun je als volwassene ook terecht. We starten met een intakegesprek. Het intelligentie onderzoek kunnen we direct aansluitend doen, of we maken daarvoor een andere afspraak – wat jij prettig vindt. Er wordt een verslag gemaakt en dit wordt in een nagesprek besproken.

Lees hier de visie op testen

Of kijk hier voor de tarieven

 

Ervaringen van anderen

Bedankt voor je steun afgelopen tijd. Ik ben heel dankbaar dat mijn kinderen bij jou terecht zijn gekomen voor onderzoek. Je bent lief en begripvol.”

Ouder van twee kinderen (onderzoek)

 Ook benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op.