1. Voorafgaand aan onderzoek en begeleiding, wordt door de client een
behandelovereenkomst getekend waarin men akkoord gaat met de algemene voorwaarden,
afspraken gemaakt worden over privacy en toestemming wordt gegeven voor de
afgesproken dienstverlening. In het geval dat de client jonger dan 16 jaar is, dienen de
ouders/verzorgers hiervoor te tekenen. Als er sprake is van eenhoofdig gezag, dient dat te
worden aangetoond met een uittreksel uit het gezagsregister.
2. Gemaakte begeleidingsafspraken kunnen tot 24 uur vóór de sessie kosteloos per mail of
telefonisch worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt
50% van de kosten in rekening gebracht. Bij niet verschijnen wordt het volledige bedrag in
rekening gebracht.
3. Indien de cliënt te laat komt, wordt de afspraak gehouden tot de oorspronkelijke eindtijd.
4. Annuleren of verplaatsen van onderzoeken is tot een week van tevoren zonder kosten
toegestaan, daarna betaalt u 50% van het bedrag. Als u binnen 24 uur afzegt, wordt het
volledige bedrag in rekening gebracht.
5. Rekeningen dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur betaald te worden.
6. Voor gemaakte beslissingen is de cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk. Praktijk De
Groeisleutel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder
vervolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit de beslissingen die de cliënt
genomen heeft, al dan niet in overleg met Praktijk De Groeisleutel. 
7. Eventuele klachten over Praktijk De Groeisleutel kunnen in eerste instantie persoonlijk bij
Praktijk De Groeisleutel gemeld worden. Praktijk De Groeisleutel is aangesloten bij P3NL.
Mocht u onverhoopt het gevoel hebben er niet uit te komen met uw klacht, kunt u de klacht
hier melden. De klachten- en geschillenregeling van P3NL is opgesteld volgens de regels in
de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de NVO.